Det norske stortingsvalget bruker i dag Sainte-Laguës metode. Med denne valgordningen velger man maksimalt ett parti på stemmeseddelen, og fra det velges et Storting som i stor grad er proporsjonalt med de stemmendes valg. Med STV-systemer kan istedet hver velger rangere valgene sine; enten fullstendig eller delvis.

Denne avstemningen du nå tar del i er et uformelt leke-stortingsvalg for redditørene på /r/norge, med Schulze-varianten av STV.

Rangér så mange av partiene du vil! Der er ingen kontroll med det, men ikke gidd å stemme flere ganger, da! Dette er jo bare for gøy.

  • Created by Guest 3 weeks, 2 days ago

Indicate your preferences below or view the results without voting.

Miljøpartiet de Grønne

Kristelig Folkeparti

Venstre

Sosialistisk Venstreparti

Rødt

Høyre

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Senterpartiet

If you think a reasonable candidate is missing, provide it below and rate it.