My elections

Popular elections

Name

 • Created by Guest 2 days ago

Vote

Det norske stortingsvalget bruker i dag Sainte-Laguës metode. Med denne valgordningen velger man maksimalt ett parti på stemmeseddelen, og fra det velges et Storting som i stor grad er proporsjonalt med de stemmendes valg. Med STV-systemer kan istedet hver velger rangere valgene sine; enten fullstendig eller delvis.

Denne avstemningen du nå tar del i er et uformelt leke-stortingsvalg for redditørene på /r/norge, med Schulze-varianten av STV.

Rangér så mange av partiene du vil! Der er ingen kontroll med det, men ikke gidd å stemme flere ganger, da! Dette er jo bare for gøy.

 • Created by Guest 1 day, 2 hours ago

Vote

Выборы рестрана

 • Created by Guest 1 day, 4 hours ago

Vote

Name

 • Created by Guest 2 days ago

Vote

Presidential Election Rank your candidates starting at 1, with 1 being your first choice

 • Created by Guest 2 days, 17 hours ago

Vote

This election has no description

 • Created by Guest 6 days, 6 hours ago

Vote

Primárias

 • Created by Guest 6 days, 19 hours ago

Vote

foo

 • Created by Guest 2 days ago

Vote

This election has no description

 • Created by Guest 3 days, 17 hours ago

Vote

Election for Anderson Ridge Homeowners' Association Board

 • Created by Guest 4 days, 20 hours ago

Vote

Nearby elections

test

 • Created by Guest 1 year, 3 months ago

Vote

test

 • Created by Guest 2 years, 3 months ago

Vote

test election

 • Created by Guest 2 years, 3 months ago

Vote

test

 • Created by Guest 1 year, 3 months ago

Vote

test

 • Created by Guest 2 years, 3 months ago

Vote

test election

 • Created by Guest 2 years, 3 months ago

Vote

test

 • Created by Guest 1 year, 3 months ago

Vote

test

 • Created by Guest 2 years, 3 months ago

Vote

test election

 • Created by Guest 2 years, 3 months ago

Vote

This election has no description

 • Created by Guest 2 weeks, 5 days ago

Vote